مدیران و مسئولان ازسیره نبوی بیاموزند.

((سیره نبوی)) فقط سیره اخلاقی و سیره فردی و عبادی نیست. شناخت سیره نبوی در برابر کفر و شرک و هجوم نظامی و فرهنگی آنان، به شدت مورد نیاز دولت مردان دنیای اسلام است و این...

ادامه مطلب ...