شما به زودی گرد می شوید !

اگر امتیازتان کمتر از 30 است اضافه وزن در کمین شماست و در آینده ای نزدیک به جمع تپل ها می پیوندید به کمک این تست می فهمید آیا در معرض چاقی قرار دارید یا اندام تان...

ادامه مطلب ...