در پاساژ علاءالدین خبری از تخليه و تخريب نيست!

اعتماد در گزارشی میدانی از پاساژ علاءالدین نوشت: ساعت ١٤:٤٠ سه‌شنبه ٩ ديماه، پاساژ علاء‌الدين مملو از مشتري است. درست مثل هميشه. هيچ رنگ و بويي از پلمب و تخريب ديده...

ادامه مطلب ...