لختصاصی- کیاپرس/دکترای تخصصی بهداشت و درمان گفت: هشدار می دهیم که سیگارهای الکترونیکی به هیچ عنوان کم ضررتر از سیگارهای سنتی نیستند.

دکتر شریف ترکمن نژاد در گفت و گو با خبرنگار کیاپرس افزود: این هشدار را به همه به خصوص جوانانی که از سیگار سنتی به سمت سیگارهای الکترونیکی سوق پیدا کردند، می دهیم.

وی ادامه داد: توصیه اصلی این است که بطور کلی از مصرف دخانیات از جمله سیگار دست بکشند.

وی با اشاره به اینکه بطور قطع و یقین می توان گفت که سیگارهای الکترونیکی مانند سیگارهای سنتی ضرر دارند، گفت: سیگارهای الکترونیکی عوارض و آسیب های سیگار سنتی را هم دارد و مردم تصور نکنند که این وسیله آسیب ندارد یا صدمات کمتر است.

وی بیان داشت: افزودنی هایی در محلول های سیگارهای الکنرونیکی وجود دارد که آن را به شکل خوشایند به مردم ارایه دهد.

وی با اشاره به اینکه نیکوتین ماده بسیار اعتیادآور است که از طریق این وسیله به مصرف کنندگان می رساند، افزود: هرچند مصرف نیکوتین نشاط آور است اما فرد به سرعت به آن معتاد می شود.

وی تاکید کرد: نیکل، قلع و سرب جز فلزات سنگینی هستند که در سیگار الکترونیکی وجود دارد. موادهای دیگری مانند اتیلن گلیکول استفاده می کنند تا این وسیله بتواند بخار زیادی تولید کند.

اشتراک این خبر در :