کیاپرس/معاون آموزشی وزارت بهداشت در نشست مشترک معاونین وزارت بهداشت و علوم با اشاره به تهیه بسته سیاستی ساماندهی رشته ها، گفت: اعتقاد داریم مقاله، قرارگاه نیست بلکه گذرگاهی برای رسیدن به محصولات و فناوری های جدید است.

به گزارش کیاپرس از وبدا، دکتر ابوالفضل باقری فرد در این نشست که در سالن شهید یاسینی دانشگاه علوم پزشکی ایران برگزار شد، به بیانات مقام معظم رهبری در دیدار فروردین ماه سال جاری با دانشجویان و اهمیت نقشه جامع علمی کشور اشاره کرد و گفت: زمینه ها و نقاط مشترک زیادی بین وزارتین برای ارتقای علمی و آموزشی دانشگاه ها وجود دارد.

وی تصریح کرد: برخی از رشته ها در حال حاضر زمینه شغلی ندارند و در عوض برخی رشته های جدید در آینده کاربرد زیادی خواهند داشت. از سوی دیگر در برخی زمینه ها از جمله استفاده از محیط بالینی یا آزمایشگاهی، این دو وزارتخانه می توانند همکاری های بیشتری با هم داشته باشند.

معاون وزیر بهداشت تحقیقات و پژوهش مشترک پایه و بالینی را موجب حرکت بدنه علمی کشور دانست و گفت: در تولید مقالات، وضعیت وزارت بهداشت مناسب است اما نیاز به ارتقا دارد البته رویکرد ما به مقاله این است که مقاله نه تنها قرارگاه نیست بلکه گذرگاهی برای رسیدن به محصولات و فناوری های جدید است.

دکتر باقری فرد با تاکید بر اهمیت تکریم اعضای هیات علمی دانشگاه ها در عرصه رفاهی و معیشتی، یادآور شد: نخبگان کشور به عنوان اعضای هیات علمی در دانشگاه های وزارت علوم و بهداشت، فعالیت دارند که باید مورد احترام قرار گیرند چراکه سرمایه های تجدیدناپذیر هستند.

اشتراک این خبر در :