اختصاصی – کیاپری /رئیس بخش جراحی کبد، مجاری صفراوی، لوزالمعده و پیوند کبد بیمارستان امام خمینی(ره) تهران گفت: کبد چرب در ایران به سرعت در حال افزایش است، به عبارتی شیوع کبدچرب به یک نگرانی بسیار جدی تبدیل شده است.

دکتر علی جعفریان در گفت و گو با خبرنگتر کیاپرس افزود: اگر این روند ادامه یابد تعداد زیادی از هموطنان در صف انتطار پیوند کبد خواهند بود.

وی ادامه داد: اگر ما توجه های لازم برای پیشگیری از این بیماری را نداشته باشیم تعداد زیادی از هموطنان دچار آسیب های جدی خواهند شد.

وی، تغذیه سالم و تحرک بدنی کافی را از مهمترین اقدامات پیشگیری از بیماری کبد چرب اعلام کرد.

وی با اشاره به اینکه اولین عامل پیوند کبد در ایران کبد چرب است، گفت: در کشور باید هپاتیت ها عامل اصلی باشد اما کبد چرب اولین علت پیوند کبد است.

وی افزود: با ادامه این روند با افزایش تعداد بیمارانی که نیاز به پیوند دارند، مواجه خواهیم بود، به عبارتی ما تعدادی را پیوند می کنیم اما به دلیل افزایش کبد چرب، نیاز به انجام پیوند کبد هم ‌در حال افزایش است.

اشتراک این خبر در :