کیاپرس /سرپرست دانشگاه علوم پزشکی مشهد با اشاره به راه اندازی” سامانه سلامت ایران” در حوزه گردشگری سلامت دانشگاه در آینده ای نزدیک گفت: این سامانه ضمن حل کردن مشکلات بیمارستان ها و انجام خرید تجهیزات پزشکی و سلامت می تواند به ارائه چنین قابلیتی به شرکت های دانش بنیان جهت بهره گیری در راستای فروش کالاهای پزشکی پرداخته و پتانسیل مهم هم برای این شرکت ها و هم در بحث درآمدزایی دانشگاه باشد.

به گزارش کیاپرس از وب دا، دکتر محمود شبستری در جلسه بررسی ” ارائه گزارش مالی مراکز درمانی دانشگاه علوم پزشکی مشهد” با اشاره به اهمیت بحث مولد سازی در مراکز مختلف این دانشگاه، بر ضرورت شفاف سازی و اهمیت مدیریت زمان تأکید کرد.

وی، توجه به کانون های درآمدی و راهکارهای کاهش هزینه در بخش های مختلف دانشگاه و نیز اهتمام به حرکت در مسیر مولدسازی را مورد تأکید قرار داد و گفت: در حال حاضر بین آنچه تصمیم گیری می شود و به مرحله عملیاتی می رسد فاصله زمانی زیادی است؛ ضمن اینکه ظرفیت های بالقوه این تصمیمات در مواردی به نحو مطلوب بالفعل نمی گردد.

دکتر محمود شبستری با تاکید به اهمیت صرف ردیف های منابع مالی درمان اختصاصا در حوزه های درمانی گفت: تلاش واحد‌های ستادی مالی دانشگاه باید معطوف به افزایش درآمدهای درمانی و صرف آن در حوزه های بیمارستانی و پرداخت به موقع حق الزحمه کادر سلامت باشد.

در ادامه عبدالله سبحانی سرپرست مدیریت امور مالی دانشگاه علوم پزشکی مشهد به ارائه گزارشی در خصوص وضعیت درآمدی و هزینه کرد مراکز درمانی مختلف دانشگاه و واحدهای تابعه پرداخت.

اشتراک این خبر در :