کیاپرس/مدیر عامل سازمان بیمه سلامت ایران از پوشش ۱۰۰ درصدی تعرفه خدمات توانبخشی افراد دارای اتیسم در بخش دولتی توسط بیمه سلامت خبر داد.

به گزارش کیاپرس از وبدا، دکتر محمد مهدی ناصحی در خصوص خدمات توانبخشی افراد دارای اتیسم که تحت پوشش بیمه سلامت است گفت: بسته خدمات توانبخشی اتیسم شامل مداخلات کاردرمانی، ارزیابی گفتار، مداخلات گفتاردرمانی، مداخلات رفتاری-آموزشی، مداخلات مشاوره حمایتی، مشاوره و تجویز سمعک است.

مدیرعامل سازمان بیمه سلامت ایران در خصوص میزان پوشش بیمه ای این خدمات افزود: ۱۰۰ درصد تعرفه در بخش دولتی و ۸۰ درصد تعرفه در بخش خصوصی توسط بیمه سلامت و صندوق بیماری های خاص، صعب العلاج و نادر پرداخت می شود و بیمه شدگان نشان دار شده در مراجعه به بخش غیردولتی صرفا ۲۰ درصد تعرفه را پرداخت می کنند.

وی در خصوص بیمه شدگان مشمول تصریح کرد: افراد دارای اتیسم نشان دار شده در سامانه های بیمه سلامت با حمایت صندوق بیماران خاص و صعب العلاج بدون محدودیت سنی تحت پوشش قرار دارند و می توانند از خدمات توانبخشی استفاده کنند.

اشتراک این خبر در :