چشم هم مانند سایر اعضای بدن، عفونی می شود و ساختار مختلف آن را می تواند درگیر کند.

قرنیه، شبکیه از جمله اجزای چشم هستند که باید مراقب باشیم که دچار عفونت نشود.

علل عفونت های چشم شامل باکتری، ویروس و قارچ است اما خطر عفونت های قارچی بیشتر از سایر عفونت ها است.

اشتراک این خبر در :