کیاپرس /فوق تخصص بیماری های گوارش و کبد؛ سه علت عمده مرگ های زودرس را بیماری های قلبی و عروقی؛ سرطان ها و حوادث از جمله تصادفات اعلام کرد و گفت: بسیاری از اینها قابل پیشگیری است.

به گزارش کیاپرس؟ دکتر امیر صادقی روز سه شنبه در برنامه طبیب اظهار داشت: ما می توانیم به نقطه ای برسیم که بین ۸۰ تا ۹۰ درصد افراد را تا ۷۰ سالگی حفظ کنیم.

مرگ های زودرس به مرگ هایی گفته می شود که قبل از ۷۰ سالگی رخ می دهد.

افراد در این دوره زندگی عملکرد مناسب دارند و مرگ شان سبب می شود که طبعات زیادی به بار آورد.

وی افزود: سازمان بهداشت جهانی ماموریتی را برای کشورها تعیین کرده تا کشورها با اقدامات و برنامه ها بتوانند جلوی مرگ های کمتر ۷۰ سال را بگیرند.

صادقی افزود: براساس آمارهای موجود در کشور حدود ۵۰ درصد مردم ما ۷۰ سال را تجربه نمی کنند که این موضوع با مطلوب جهانی خیلی فاصله دارد.

صادقی تاکید کرد: این موضوع با ماموریت های حوزه سلامت ما هم فاصله زیادی دارد و اقدامات مناسبی برای کاهش چشمگیر مرگ های زودرس باید انجام گیرد.

اشتراک این خبر در :