اختصاصی – کیاپرس /رئیس دانشگاه علوم پزشکی ایران گفت: بیمارستان حضرت رسول اکرم (ص) ۴ ساختمان دارد که با تلاش چشمگیر حوزه مدیریتی دانشگاه توانستیم یک ساختمان را تخلیه و تخریب آن را شروع کنیم.

دکتر عبدالرضا پازوکی در گفت و گو با خبرنگار کیاپرس اظهار داشت: از ۴ ساختمان بیمارستان حضرت رسول (ص) ۲ ساختمان ناایمن است که امکان تقویت را ندارد و فقط شرایط تخریب را دارد که عملیات تخریب یک ساختمان آن آغاز شده است.

پازوکی افزود: بیمارستان لولاگر هم دچار مخاطره است ما برنامه ایی داریم که با وزیر بهداشت هم صحبت کردیم تا بتوانیم با اجاره ساختمان های مجاور، ارایه خدمت درمان سرپایی را ادامه دهیم.

وی افزود: اگر بیماران نیاز به دریافت خدمات بستری یا ادامه درمان داشته باشند به سایر بیمارستان های تحت پوشش دانشگاه که از ایمنی مناسب برخوردار هستند، منتقل می شوند.

وی تاکید کرد: در ارتباط با بیمارستان یافت آباد، هم طرح ساخت بیمارستان مجدد را داریم که امیدواریم با تخصیص بودجه در سال آینده بتوانیم این خطر را به حداقل برسانیم.

وی افزود: دانشگاه علوم پزشکی ایران بیشتر از سایر دانشگاه های علوم پزشکی با بافت فرسوده مواجه است.

اخطار مکرر به ۳ بیمارستان

وی ادامه داد: ما برای بیمارستان های حضرت رسول اکرم (ص)، لولاگر و یافت آباد اخطارهای مکرری دریافت کردیم، از طرف دیگر این بیمارستان ها مشغول ارایه خدمت هستند.

وی گفت: راحت ترین کار این است که بر مبنای این اخطارها، این بیمارستان ها را ببندیم، ولی این موضوع هم قابل اجرا نیست.

پازوکی افزود: از طرف دیگر بیماران متعددی نه فقط از شهر تهران، بلکه از کل کشور به این بیمارستان ها مراجعه می کنند، به خصوص بیمارستان حضرت رسول اکرم (ص) ارجاعی است، به دلیل تبعاتی که در حوزه سلامت برای مردم ایجاد می کند امکان تعطیلی عملا از وزارت بهداشت درمان گرفته شده است.

اشتراک این خبر در :