اختصاص – کیاپرس /دبیرکل جمعیت مبارزه با استعمال دخانیات ایران گفت: ما در تنظیم قوانین، مقررات و آیین نامه ها شاید در میان کشورهای در حال توسعه، جز کشورهای نمونه هستیم، اما مشکل ما در اجرا قوانین و مقررات و نظارت بر آنها است.

محمدرضا مسجدی در گفت و گو با خبرنگار کیاپرس اظهار داشت: همه مسئولان اعتراف دارند ما قوانین خیلی خوبی داریم، اما سئوالی که مطرح است، چه مقدار از آنها اجرایی می شوند.

وی ادامه داد: قوانین خیلی خوب، بروز و قابل اجرا داریم اما متاسفانه در عملی کردن آنها و حسن نظارت بر آنها مشکل داریم.

مسجدی ادامه داد: ما قانون جامع کنترل دخانیت را داریم که در سال ۱۳۸۵ مصوب مجلس شده به عبارتی حدود ۱۷ سال از تصویب این قانون می گذارد اما درصد کمی از آن اجرا شده است.

وی افزود: یکی از مواردی که در این قانون تصریح شده، این است که دولت مکلف است هر سال ۱۰ درصد قیمت مواد دخانی را از طریق مالیات، افرایش دهد که متاسفانه این موضوع محقق نشده است.

وی ادامه داد: مجلس، وظیفه نظارت را به عهده داشت که به خوبی به آن عمل نکرده و دولت در خصوص وظایف خود هم همینطور است.

مسجدی افزود: براساس یکی از بندهای منشور ۱۰ ساله پیشگیری از بیماری های غیرواگیر ( ۱۳۹۴ تا ۱۴۰۴) باید ۳۰ درصد مصرف دخانیات کم شود که متاسفانه اصلا این موضوع محقق نشده است.

وی ادامه داد: ما قانون بسیار خوب هوای پاک را مصوب داریم ولی چندین سال است که این قانون روی زمین مانده است.

مسجدی افزود: در حالیکه اگر به آن توجه جدی شود مشکلات آلودگی هوا را در برخی از شهرها نخواهیم داشت.

وی بیان داشت: یک موقع فقط تهران دچار آلودگی هوا بود اما الان این تعداد به بیش از ۲۰ شهر رسیده است.

وی با اشاره به اینکه ما در اطلاع رسانی قوانین هم ضعیف عمل می کنیم ، گفت: وقتی مردم در جریان اینگونه قوانین نباشند، نمی توان از آنها تقاضا کرد تابع قانون باشند.

وی تاکید کرد: قوانین خوبی در کشور داریم که حتی در کشورهای دیگر الگو می شود اما در کشور ما در حد حرف باقی می ماند.

مسجدی افزود: شورای عالی انقلاب فرهنگی باید هماهنگی مدیریتی برای رفع چالش ها و معضلات در کشور ایجاد کند.

وی افزود: اگر این اقدام انجام گیرد زمینه اجرا و نطارت بر قوانینی مانند قانون جامع کنترل دخانیات فراهم خواهد شد.

اشتراک این خبر در :