کیاپرس/معاونت بهداشت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اعلام کرد: ۳۶ میلیون و ۵۱۵ هزار و ۶۸۹ نفر تا امروز در پویش ملی سلامت در زمینه بیماری‌های پرفشاری خون و دیابت در سطح کشور غربالگری شدند.

به گزارش کیاپرس از وبدا، معاونت بهداشت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اعلام کرد: ۳۶ میلیون و ۵۱۵ هزار و ۶۸۹ نفر تا امروز در پویش ملی سلامت در زمینه بیماری های پرفشاری خون و دیابت در سطح کشور، غربالگری شده‌اند.

از این تعداد ۷۰۳ هزار و ۶۷۶ نفر با احتمال ابتلا به پرفشاری خون و ۴۰۳ هزار و ۷۹۰ نفر با احتمال دیابت شناسایی شدند.

همچنین در ۲۴ ساعت گذشته یک میلیون و ۱۰۷ هزار و ۸۱۳ نفر در این پویش غربالگری شدند که از این تعداد ۱۵ هزار و ۴۳۶ نفر با احتمال پرفشاری خون و ۷ هزار و ۲۲ نفر با احتمال دیابت شناسایی شدند.

منظور از احتمال دیابت قند خون ۱۲۶ به بالا و منظور از احتمال پرفشاری خون عدد ۱۴۰ روی ۹۰ میلیمتر جیوه (۱۴ روی ۹) به بالاست.

اشتراک این خبر در :