کیاپرس /رییس انجمن داروسازان ایران، با انتقاد از توزیع دارو در بستر پلتفرم‌ها، گفت: اطلاعات بیماری مردم را به بازی نگیرید.

به گزارش کیاپرس، شهرام کلانتری خاندانی، خطاب به مرکز بهبود کسب و کار وزارت اقتصاد و سایر حامیان توزیع دارو در بستر پلتفرم‌ها و فضای مجازی، عنوان داشت: با سلامت مردم بازی نکنید. اطلاعات بیماری مردم را به بازی نگیرید.

وی افزود: مصوبات هیأت دولت و هیأت مقررات زدایی در زمینه فروش اینترنتی دارو غیر قانونی هستند و ماده ۶ قانون تجارت الکترونیک را نقض کرده اند.

رئیس انجمن داروسازان ایران تاکید کرد: حتماً برای ابطال آنها به دیوان شکایت می‌کنیم.

کلانتری خاندانی افزود: داروسازان ایران هنوز به حاکمیت قانون باور دارند و با پوپولیسم رسانه‌ای که سلامت مردم را بازیچه دست سرمایه داران و ثروتمندان کند، مقابله خواهند کرد. به همه توصیه می‌کنم، به حاکمیت قانون گردن بنهید.

اشتراک این خبر در :