کیاپرس /رییس اداره فراهم آوری و پیوند اعضای مرکز مدیریت پیوند و درمان بیماری‌های وزارت بهداشت عنوان کرد: در حال حاضر PMP (شاخص اهدای عضو) در کشورمان ۱۲٫۵ است؛ اما عدد قابل قبول ۲۵ و عدد ایده آل ۴۰ است.

به گزارش کیاپرس از وبدا، دکتر ساناز دهقانی، در خصوص برگزاری نشست دو روزه آموزشی تخصصی رضایت گیری از خانواده اهداکننده مرگ مغزی که در سالن همایش های هتل قلب بیمارستان شهید رجایی برگزار شد، افزود: در زمینه اهدای عضو در منطقه، رتبه یک و در دنیا رتبه ۳۲ را داریم.

وی گفت: یکی از علل پایین بودن آمار اهدای عضو و یا کمبود عضو پیوندی در جهان، پایین بودن نرخ رضایت گیری از خانواده های افراد مرگ مغزی است.

رییس اداره فراهم آوری و پیوند اعضای مرکز مدیریت پیوند و درمان بیماری‌های وزارت بهداشت با بیان اینکه سایر کشورها نیز درخصوص رضایت گیری از خانواده های افراد مرگ مغزی آموزش هایی را ارائه می دهند، ادامه داد: در این زمینه ارتباط موثر با خانواده فرد مرگ مغزی و زبان بدن، بسیار مهم است. 

دکتر دهقانی گفت: کتابی تحت عنوان “تکنیک های رضایت گیری” برای فراگیران تدوین و چاپ شده، وزارت بهداشت نیز سال گذشته یک رفرنس بین المللی را ترجمه کرده و در اختیار تمامی دانشگاه های علوم پزشکی قرار داده است.

اشتراک این خبر در :