کیاپرس : پرونده پزشک هنجار شکن جهت لغو عضویت در هیئت علمی دانشگاه به هیئت انتظامی تخلفات اساتید ارسال شد/ ممنوعیت حضور پزشک هنجارشکن از ورود به دانشگاه تا صدور رای هیئت تخلفات

دکتر مظفرپور صبح امروز در مصاحبه با خبرنگاران گفت: با توجه به سوابق قبلی خانم دکتر فاطمه رجایی راد، پرونده عضویت هیئت علمی ایشان جهت انجام مراحل قانونی برای سلب عضویت در هیئت علمی این دانشگاه به هیئت انتظامی تخلفات اساتید معرفی شد.

???? رئیس دانشگاه علوم پزشکی بابل افزود: همچنین برای جلوگیری از حضور وی در دانشگاه و کلاس‌های درس دانشجویان، ممنوعیت ورود این فرد به دانشگاه تا صدور رای هیئت انتظامی تخلفات اساتید نیز ابلاغ شد.

اشتراک این خبر در :