کیاپرس /مدیر گروه مهندسی بهداشت حرفه ای وایمنی کار دانشگاه علوم پزشکی مشهد اظهار کرد: برای حفاظت از ستون فقرات و پیشگیری از درد و آسیب های ستون فقرات بهترین کیف برای حمل وسایل مدرسه کوله پشتی است؛ کیف های دستی سبب تغییر شکل ستون فقرات شده و بدن را به یک طرف خم می کند، بنابراین بهترین نوع کیف کوله پشتی است.

دکتر رمضان میرزائی، در گفتگو با وب دا با اشاره به نکات طلایی برای استفاده درست کودکان از کوله پشتی خاطر نشان کرد: تا حد ممکن زمان استفاده از کوله پشتی کاهش یابد، بطور مداوم راحتی کودکان خود را کنترل کنید، سنگین‌ترین چیزها را نزدیک به پشت و بعد سبک تر ها قرار دهید و عرض کوله پشتی کمتر از عرض بالا تنه باشد.

عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی مشهدگفت: برای اینکه ستون فقراتمان تغییر شکل پیدا نکند و به علت آسیب دچار درد نشویم، باید هردو بند کوله را روی شانه هایتان بیندازید و کوله را از پشت به خود آویزان کنید، زیرا اگر کوله را روی یک شانه بیاندازید بدن شما به طرف دیگر خم می شود و به ستون فقرات وماهیچه های ستون فقرات فشار وارد می آید، ماهچه های شانه منقبض شده و شانه بالا می آید و حتی به لگن و زانو ها هم فشار وارد می شود.

وی با اشاره به اینکه اگر بدن کودک به جلو خم شده یعنی کوله را شل بسته اید، اگر قدم هایش کوتاه برمی دارد یعنی کوله را سفت بسته اید و اگر مرتب دست هایش را زیر بند های شانه می گذارد تا شانه هایتان درد نگیرد کوله را سفت بسته اید ، گفت: کوله نباید زیاد سنگین باشد زیرا کوله سنگین فشار زیادی به ستون فقرات وارد می کند وموقع راه رفتن بدن به جلو خم می شود.

وی ادامه داد: وزن کوله باید ١۰ درصد وزن بدن باشد یعنی وزن کودک شما هرچقدر باشد اگر آنرا تقسیم بر ١۰ کنید وزن مناسب کوله بدست خواهد آمد، مثلا اگر وزن دانش آموزی ۴۰ کیلو گرم باشد وزن کوله باید ۴ کیلو گرم باشد.

دکتر میرزائی با اشاره به اینکه کوله چرخدار باید دارای دسته ای بلند باشد که در هنگام کشیدن آن نیازی به خم شدن یا کشیدن نباشد، چرخ های کوله به اندازه کافی بزرگ باشند تا کیف از لغزیدن و واژگون شدن در امان باشد، اظهار کرد: بنابراین اگر نمی توانید وزن کوله پشتی خود را سبک کنید از کوله چرخدار استفاده کنید زیرا کشیدن یک کوله سنگین بهتر از حمل آن است.

وی تاکید کرد: اگرپوشیدن ودر آوردن کوله سخت باشد و احساس درد دارید یا اگر شانه هایتان قرمز شده و گز گز می کند یا بی حس شده و اگر طوری راه می روید که سرتان به جلو خم شده کوله پشتی سنگین است.

دکتر میرزائی بیان کرد: بنابراین اگر سلامت فرزندانتان را دوست دارید، این دستورالعمل را بخوبی مطالعه نمایید و به آن عمل نمایید تا فرزندانتان ستون فقرات سالمی داشته و هرگز دچاردرد و تغییر شکل ستون فقرات و فرم بدن در دوران تحصیل نشوند.

اشتراک این خبر در :