رییس مرکز نظارت و اعتباربخشی امور درمان وزارت بهداشت، از معافیت مالیاتی مراکز درمانی که در جذب بیماران خارجی موفق عمل کنند، خبر داد.

معافیت مالیاتی مراکز درمانی که بیمار خارجی جذب می کنند
به گزارش کیا پرس به نقل از مهر، سیدهاشم دریاباری، در گردهمایی رؤسای بیمارستان‌های خصوصی کشور، با اشاره به نقش قابل توجه بخش خصوصی در حوزه درمان و اخذ رتبه «عالی و برتر» در اعتباربخشی از سوی بسیاری از مراکز درمانی خصوصی، گفت: به زودی اعتباربخشی مراکز جراحی محدود به صورت سامانه‌ای انجام می‌شود.

وی با بیان اینکه ارزیابی اعتباربخشی مراکز درمانی عالی و برتر از اواخر دی ماه آغاز می‌شود، گفت: در فازهای بعدی و پس از اعتباربخشی مراکز جراحی محدود، درمانگاه‌ها و همچنین کلینیک‌ها نیز اعتباربخشی می‌شوند.

دریاباری به پتانسیل بالای کشور در حوزه پذیرش بیماران بین الملل اشاره و خاطرنشان کرد: بخش خصوصی می‌تواند سرمایه گذاری و مشارکت خود در این حوزه را گسترش دهد، البته ۴۵ درصد از ۲۷۰ مرکز درمانی دارای مجوز پذیرش بیماران بین الملل، از بخش خصوصی هستند و در این زمینه مشوق‌هایی برای مراکز درمانی از جمله معافیت مالیاتی در نظر گرفته شده است.

رئیس مرکز نظارت و اعتباربخشی امور درمان وزارت بهداشت تاکید کرد: توصیه ما این است که سایت بیمارستان‌های خصوصی دارای مجوز پذیرش بیماران بین الملل برای افزایش جذب گردشگران سلامت حتماً به چند زبان دنیا به روز باشد و این مراکز در نمایشگاه‌های بین المللی، حضور فعالی داشته باشند و خدمات خود را در این نمایشگاه‌ها، ارائه دهند.

اشتراک این خبر در :