اختصاصی – کیاپرس /معاون آموزشی وزیر بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی گفت: از امسال در چند دانشگاه علوم پزشکی با تعدادی که مشخص، دانشجوی دکترای حرفه ای فیزیوتراپی پذیرش خواهند شد.

دکتر ابوالفضل باقری فرد اظهار امیدواری کرد که با تاسیس و ارتقا این رشته بتوانیم در آینده نزدیک تعداد بیشتری از فراگیران را در این رشته تربیت تا بتوانیم نیازهای مردم را درحوزههای توانبخشی و فیزیوتراپی مرتفع کنیم.

باقری فرد اظهار داشت: در برخی از کشورها دکترای حرفه ای فیزیوتراپی وجود دارد ولی در کشور ما وجود نداشت و حتی مشاهده می شد دانشجویان برای تحصیل در دکترای حرفه ای فیزیوتراپی به خارج از کشور می رفتند.

وی افزود: سال گذشته شورای عالی برنامه ریزی دکترای حرفه ای فیزیوتراپی را مصوب کرد و امسال به صورت محدود پذیرش دانشجو در این رشته تحصیلی انجام می گیرد.

معاون وزیر بهداشت افزود: با توجه به پیری جمعیت و رشد سالمندی یکی از نیازهای کشور ما ایجاد رشته فیزیوتراپی و توانبخشی است.

وی ادامه داد: هم از نظر کمی و هم از نظر کیفی باید به این رشته توجه جدی تری کنیم.

اشتراک این خبر در :