کیاپرس /۲۰ درصد مرکبات مازندران در سبد صادرات قرار می‌گیرد/ شناسنامه دار کردن باغات اولویت اصلی جهاد کشاورزی

۲۰ درصد مرکبات مازندران در سبد صادرات قرار می‌گیرد/ شناسنامه دار کردن باغات اولویت اصلی جهاد کشاورزی

اشتراک این خبر در :