کیاپرس / آموزش بیش از ۳ هزار نفر دانش آموز در طرح همیار دامپزشکی

بیش از ۳ هزار نفر از دانش آموزان استان مازندران در قالب طرح همیار دامپزشکی با حرفه دامپزشکی و وظایف آن آشنا شدند

کیاپرس به گزارش  از روابط عمومی اداره کل دامپزشکی مازندران دکتر حمزه آقاپور کاظمی سرپرست اداره کل مازندران از اجرا طرح همیار دامپزشکی در هفته دامپزشکی خبر داد و گفت: بر اساس برنامه ریزی انجام شده در ادارات دامپزشکی شهرستان و با هماهنگی آموزش و پرورش آن شهرستان کارشناسان و ناظرین بهداشتی دامپزشکی در ۱۱ شهرستان و با حضور در ۱۶ مدرسه، ضمن آشنایی دانش آموزان را با حرفه دامپزشکی به ارائه توضیحات در خصوص وظایف و اهداف سازمان دامپزشکی پرداختند.

وی در ادامه گفت: این طرح با هدف آشنایی دانش آموزان با شغل دامپزشکی آشنایی با اهداف و وظایف دامپزشکی برگزار شد که با شرکت ۳ هزار ۱۵ نفر داشن آموز در آن با موارد مهمی همچون از نقش دامپزشکی در نحوه مراقبت و نگهداری انواع حیوانات، آشنایی با بعضی از بیماری های مشترک انسان ودام مثل هاری و تب مالت و بیماری های انگلی آنها و تشریح موارد مهم بهداشتی و ایمنی در مقابل با سگ ها و حیوانات خانگی آشنا شدند.

اشتراک این خبر در :