نمایی از اَبَر ماه در شهر نیویورک آمریکا + عکس

نمایی از اَبَر ماه در شهر نیویورک آمریکا را مشاهده میکنید.

اشتراک این خبر در :