اختصاصی – کیاپرس /فوق تخصص بیماری های گوارش و کبد گفت: هپاتیت C در بیماران هموفیلی که ۵۰ درصد، تالاسمی ۳۰ درصد و دیالیز ۲۰ درصد بوده اما در حال حاضر به کمتر از یک درصد رسیده است.

دکتر سید موید علویان در گفت و گو با خبرنگار ما اظهار داشت: این اعداد و ارقام نشان می دهد که در این سه گروه پرخطر کارهای خوبی به صورت دسته جمعی، انجام شده است.

علویان بیان داشت: به همت دانشگاه‌ ها؛ مراکز علمی و ‌تحقیقاتی کشور، همکاران پزشک و سازمانهای مردم نهاد و حمایت وزارت بهداشت به این نقطه رسیدیم که شاهد کاهش بیماران در این گروه ها هستیم.

وی ادامه داد: خوشبختانه داروهای بیماری هپاتیت C در دسترس مبتلایان قرار دارد، همچنین این داروها تحت پوشش بیمه ها می باشند.

علویان بیان داشت: معتادان تزریقی، زندانیان از جمله گروه های پرخطری هستند که هم از نظر مالی ناتوان هستند و هم شناسایی برخی از این گروه ها سخت است، به عبارتی ما در مورد این گروه ها مشکل داریم و تا زمانی آنها شناسایی و تحت کنترل قرار نگیرند در کنترل بیماری به هدف مطلوب نخواهیم رسید.

وی با اشاره به اینکه اقدامات در این لازم نه فقط در ایران بلکه در سایر کشورها هم کم است؛ گفت: فعالیت در این گروه های پرخطر نه فقط در کشور ما بلکه در سایر کشورها هم کم است اما این موضوع، نگرانی را بوجود می اورد که در سال ۱۴۱۰ به ریشه کنی بیماری هپاتیت C نرسیم.

وی در پاسخ به این سوال که آیا ما در سال ۱۴۱۰ می توانیم بیماری هپاتیت را ریشه کنی کنیم؟ گفت: در دنیا در مورد ریشه کنی بیماری هپاتیت، شک و تردید ایجاد شده است.

وی ادامه داد: ما نمی توانیم به طور کامل مبتلایان به این بیماری از جمله معتادان تزریقی را شناسایی کنیم، به همین دلیل به نظر می رسد که ریشه کنی این بیماری محقق نخواهد شد.

وی افزود: هرچند وزارت بهداشت کارهایی در این زمینه در حال انجام دارد اما باید با شتاب بیشتری ادامه یابد.

علویان گفت: هرچند هپاتیت C واکسن ندارد اما درمان پذیر است به عبارتی هپاتیت سی قابل درمان قطعی می باشد.

اشتراک این خبر در :