۸ دلیل شگفت انگیز بروز حالت تهوع

کیا پرس : اضطراب می تواند فعالیت سیستم عصبی خودمختار، به ویژه واکنش جنگ یا گریز، را افزایش دهد. زمانی که این اتفاق رخ می دهد، جریان خون به سمت عضلات افزایش یافته...

ادامه مطلب ...