۷ رهبر و رئیس جمهور جهان در ۲۰ سالگی چه می‌کردند؟

  روزگاری که مرکل گارسون رستوران بود و بشار اسد انگیزه‌ای برای بازگشت به سوریه نداشت+ تصاویر سایت پالیسی میک با انتشار مطلبی به فعالیت و آنچه بر ۷ رهبر و رئیس...

ادامه مطلب ...