۶۴ هزار نفر از بیماران خاص تحت پوشش خدمات سازمان بیمه سلامت هستند

  کیا پرس: مدیر عامل سازمان بیمه سلامت ایران، گفت: در حال حاضر بخشی از هزینه‌های نازایی نیز پرداخت می‌شود و پیش‌نویس مصوبه‌ای در این زمینه تقدیم دولت شده...

ادامه مطلب ...