۵۴ مورد آنفلوانزا N1 H1 در مازندران

کیا پرس : از ابتدای شهریورحدود ۳۵۰ نفر مبتلایان حاد تنفسی بودند که از ۳۱۸ نفر نمونه دریافت شده که از این تعداد ۵۴ مورد آنفلوانزا N1 H1 بوده که ۱۰ نفر فوتی داشتیم که...

ادامه مطلب ...