۷۵ درصداختلالات روانی پیش از ۲۴ سالگی آغاز می‌شود

کیاپرس-رئیس سازمان بهزیستی در خصوص شیوع اختلالات روانشناسی،گفت: ۵۰ درصد اختلالات روانشناختی در زیر ۱۴ سالگی و ۷۵ درصد آن در زیر ۲۴ سالگی آغاز می‌شود.  به نقل...

ادامه مطلب ...