۱۳ آبان نواختن زنگ استکبارستیزی است

کیاپرس - مدیرکل آموزش و پرورش مازندران از ۱۳ آبان به عنوان زنگ استکبار ستیزی و مقابله با ظلم و ستم یاد کرد. عسگری نیکزاد صبح یکشنبه در مراسم روز ۱۳ آبان در ساری...

ادامه مطلب ...