گیر افتادن ۴ خبرنگار در جنگل ابر شاهرود

گیر افتادن ۴نفر در جنگل ابر شاهرود. به گزارش کیا پرس  ۴ نفر از خبرنگاران  در جنگل ابر شاهرود،کیلومتر ۵۰شاهرود به ازاد شهر، گیر افتادند. طی تماس این افراد با هلال...

ادامه مطلب ...