چرا پشت‌میز نشینی باعث استرس‌تان می‌شود؟

محققان آمریکایی می‌گویند نتیجه کار سنگین روزانه، افزایش فشار در ماهیچه‌هایی مانند پسواس و نتیجه آن افزایش نگرانی و استرس در بدن خواهد بود. این ماهیچه بزرگترین...

ادامه مطلب ...