٢٧٠ بیمارستان آماده پذیرش گردشگر خارجی

کیا پرس :شورای راهبردی سلامت که تشکیل شد، وزارت بهداشت، سازمان میراث فرهنگی و گردشگری و وزارت امور خارجه دست به دست هم دادند تا گردشگری سلامت را توسعه دهند، حالا...

ادامه مطلب ...