هم اندیشی استان های شمالی برای یکصد برنامه مشترک

  کیا پرس: نخستین نشست مشترک هم اندیشی معاونان سیاسی ، امنیتی و اجتماعی استانداران استان های شمال کشور روز دوشنبه با احصا و بررسی یکصد برنامه مشترک در حوزه های...

ادامه مطلب ...