نحوه راه رفتن شما رازهای زیادی را درباره شخصیت تان برملا می کند

کیا پرس : در سال ۲۰۱۷ تحقیقی انجام شد که در آن به مقایسه ی سرعت و نحوه راه رفتن افراد با «پنج عامل بزرگ شخصیت» پرداخته شد. بر اساس نظریه پنج عاملی شخصیت (Five-Factor...

ادامه مطلب ...