میوه های رسیده سطح شهرها سریعتر برداشت شود

کیاپرس:  مدیرکل دفتر امور شهری و شوراهای استانداری مازندران به برداشت سریع تمامی میوه های رسیده سطح شهرها تاکید کرد. به گزارش پایگاه اطلاع رسانی جهاد...

ادامه مطلب ...