مرگبارترین بیماری های خودایمنی

کیاپرس:بیماری‌های خودایمنی زمانی در بدن ظاهر می‌شوند که سیستم ایمنی بدن به خودش حمله می‌کند. بیش از ۸۰ بیماری خودایمنی تاکنون شناسایی شده که سایت مدیکال...

ادامه مطلب ...