مخاطره آمیزبودن عادی انگاری ویروس کرونا / تداوم رعایت پروتکل های بهداشتی با جدیت

کیاپرس :حسین زادگان: این تلقی که مشکل کاملا حل شده، تلقی درستی نیست و عادی انگاری بیش از حد می تواند استان را دوباره درگیر کند لذا از مردم بویژه در شهرستان های...

ادامه مطلب ...