محرومیت عاطفی تنبیه مناسبی برای کودک نیست

کیا پرس- ۱۶ مهر مصادف با روز جهانی کودک است.روزی که از طرف سازمان ملل متحد به منظور حفظ حقوق کودکان نامگذاری شد. به گزارش کیا پرس به نقل از سیناپرس، در مقدمه...

ادامه مطلب ...