فرو ریختن کف آشپزخانه در مشهد جان دختر ۱۹ ساله را گرفت

فروکش کردن کف آشپزخانه در یکی از مناطق مشهد باعث شد تا دختر ۱۹ ساله خوزستانی که اهل روستای صرخه صالح داوود است در چاه سقوط کند و به طرز دلخراشی جان دهد.  بخشدار...

ادامه مطلب ...