بزرگترین فروچاله کشور در فارس نمایان شد

فروچاله ها چندی است که مهمان ناخوانده دشت‌های فارس شده‌اند، فروچاله هایی که اغلب ناشی از فعالیت‌های انسانی بوده و از کشاورزی و برداشت بی‌رویه آب‌های زیرزمینی...

ادامه مطلب ...