فروش چک مدت دار به شخص ثالث باقیمت کمتر

 آیت‌الله شبیری زنجانی به پرسشی درباره فروش نقدی چک به فرد ثالث پاسخ گفته است. متن پرسش مطرح شده وپاسخ این مرجع تقلید شیعیان بدین شرح است: س:آیا فروش چک مدت دار...

ادامه مطلب ...