ظریف در حسینیه جماران رای داد

کیا پرس : وزیر امور خارجه و همسرش برای شرکت در انتخابات در حسینیه جماران حضور یافتند.  محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه و همسرش در حسینیه جماران برای شرکت...

ادامه مطلب ...