شهرداری ساری از هیچ فردی در انتخابات آتی مجلس شورای اسلامی حمایت نمی کند

شهردار ساری گفت:شهرداری ساری از هیچ فردی در انتخابات آتی مجلس شورای اسلامی حمایت نمی کند، و هیچ تفاوتی ندارد که چه افرادی به مجالس خبرگان و شورای اسلامی راه...

ادامه مطلب ...