سوزاندن بقایای گیاهی، میکروارگانیسم های مفید خاک را از بین می برد

  کیا پرس : سرپرست مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان ساری گفت: سوزاندن بقایای گیاهی سبب از بین بردن میکروارگانیسم‌های مفید خاک و تبدیل شدن خاک آلی به معدنی و شوری...

ادامه مطلب ...