ساخت مسکن جدید جایگزین مورفین

محققان یک مسکن جدید را توسعه داده‌ند که همانند مورفین قوی است اما عوارض جانبی مورفین را ندارد. سالیان سال است که از مخدرها برای تسکین درد در انسانها استفاده...

ادامه مطلب ...