رییس جمهور تصمیم قطعی برای کاندیداتوری در انتخابات سال آینده نگرفته است

کیاپرس:مشاور اقتصادی رئیس جمهور با بیان اینکه ما تقاضا داریم آقای روحانی وارد انتخابات ریاست جمهوری شود گفت: تاکنون روحانی صراحتا در مورد تصمیم خود درباره ریاست...

ادامه مطلب ...