رویکرد رهبرانقلاب در قبال انتخاب وزیران

کیاپرس: در پی شایعات و القائات اخیر درباره انتخاب تک‌تک اعضای کابینه دولت دوازدهم با نظر رهبرانقلاب، رویکرد رهبرانقلاب در قبال انتخاب وزیران از سوی پایگاه...

ادامه مطلب ...