دعوای وزارت بهداشت و رفاه به صحن مجلس کشیده شد

کیاپرس:دعوای وزارت بهداشت و وزارت رفاه در خصوص انتقال شورای عالی سلامت به وزارت بهداشت به صحن علنی مجلس کشیده شده و با دفاع جانانه پزشکیان و مخالفت شدید نوبخت...

ادامه مطلب ...