جهان باید از تجربیات ایران در حوزه بهداشت و درمان استفاده کند

کیاپرس - مدیرکل سازمان جهانی بهداشت با تقدیر از اقدامات جمهوری اسلامی ایران در توسعه بهداشت و درمان، گفت: دیگر کشورهای جهان نیز باید از این تجربیات در کشور خود...

ادامه مطلب ...