پیکر ۳۳ نفر دیگر از جانباختگان خراسانی حادثه منا وارد مشهد شد

پیکر ۳۳ نفر دیگر از جانباختگان خراسانی فاجعه منا یکشنبه شب با یک پرواز از تهران به مشهد منتقل شد. مدیر کل هماهنگی امور رفاهی زائران استانداری خراسان رضوی در این...

ادامه مطلب ...